Selamat Datang


Selamat datang ke Sistem OnPay untuk Pusat Pendidikan Profesional & Lanjutan (PACE).

Periksa URL anda dan pastikan bahawa anda telah memasukkan URL yang betul.

Uniutama Education and Consultancy Sdn Bhd (UECSB), Pusat Pendidikan Profesiona & Lanjutan (PACE)
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia
Registration no: 945736-D  |   Contact No: 04 9284643 
Email address: admin@paceuum.my